Misyon - Vizyon

MİSYON

Teknik alanlarda eğitim‑öğretim gören potansiyel ara insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak fen, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

VİZYON

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman ara insan iş gücünü yetiştirmektir. 
Dr. Öğr. Üyesi SERPİL PEKDOĞAN GÖZTOK
Güncelleme : 3.07.2020 19:52:03